<< hlavné menu  

<< výber semestra  

študijné materiály - ing.:

2. ročník, 3. semester  


Degradačné procesy a  
predikcia životnosti