<< hlavné menu  

<< výber semestra  

študijné materiály - ing.:

1. ročník, 1. semester  


Komplexný manažment  
kvality TQM  

Matematické metódy  
plánovania a  
vyhodnocovania  
experimentu  

Strategický manažment