<< hlavné menu  

<< výber semestra  

študijné materiály - bc.:

3. ročník, 6. semester  


Časti a  
mechanizmy strojov  

Mechanické skúšky a  
defektoskopia materiálov  

Priemyselná psychológia  

Štatistické metódy  

Technológie  

Základy  
enviromentalistiky