<< hlavné menu  

<< výber semestra  

študijné materiály - bc.:

2. ročník, 4. semester  


Mechanika telies  

Náuka o materiáloch II  

Všeobecná ekonomická  
teória  

Základy informatiky II