<< hlavné menu  

<< výber semestra  

študijné materiály - bc.:

1. ročník, 2. semester  


Filozofia techniky  

Chémia  

Matematika II  

Priemyselné technológie  
a výrobné zariadenia  

Úvod do fyziky  

Základy komunikácie