<< hlavné menu  

<< výber semestra  

študijné materiály - bc.:

1. ročník, 1. semester  


Bezpečnosť práce  

Dejiny vedy a techniky  

Matematika I  

Počítačová geometria  

Základy filozofie,  
metodológie a logiky  

Základy konštruovania