Strategický manažment


Prednášajúci:

         popis  pridané
       Referát 03 - Obsah, význam a úloha vízie, poslania a cieľov  17.10.2008 14:25
       Referát 06 - Analýza interného prostredia podniku  17.10.2008 14:25
       Referát 08 - Podniková stratégia  17.10.2008 14:25
       Referát 09 - Manažovanie a hodnotenie podnikového portfólia  17.10.2008 14:25
       Referát 10 - Podnikateľské stratégie  15.10.2008 14:45
       Rozvoj teórie a praxe SM  01.10.2008 07:40